Polityka Prywatno┼Ťci – RODO

Informacja o danych osobowych dla klient├│w biura podr├│┼╝y Hola Cuba, prowadzonego jako dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza Barbara Stawarz-Garc├şa.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych klient├│w jest jednoosobowa dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza pod nazw─ů Barbara Stawarz-Garc├şa zwana dalej ÔÇŁDzia┼éalno┼Ťci─ůÔÇŁ z siedzib─ů w Warszawie, przy ul. Jana Paw┼éa Woronicza 31/174, 02-640 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizator├│w turystyki przedsi─Öbiorc├│w u┼éatwiaj─ůcych nabywanie powi─ůzanych us┼éug turystycznych prowadzonym przez Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckiego pod numerem 10970.┬á

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak mo┼╝na si─Ö z nim skontaktowa─ç?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-Garc├şa, adres korespondencyjny jak dla Dzia┼éalno┼Ťci: kontakt@holacuba.pl, telefon 663 039 070.

Jakie s─ů cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla kt├│rych Dzia┼éalno┼Ť─ç przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych,
 2. zawarcie um├│w ubezpieczenia,
 3. dokonywanie rozlicze┼ä, wystawianie faktur, sprawozdawczo┼Ť─ç finansowa,
 4. organizacja wyprawy,
 5. rezerwacja hoteli i bilet├│w.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest:

 • wype┼énienie obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Dzia┼éalno┼Ťci (art.6 ust.1 c RODO) ÔÇô w zakresie rozlicze┼ä i innych,
 • wykonanie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych (art. 6 ust.1b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Dzia┼éalno┼Ťci (art.6 ust.1 f) RODO) ÔÇô wype┼énienie obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z RODO, aby nie narazi─ç si─Ö na kary finansowe i wszelk─ů inn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç
 • zgoda klient├│w (art.6 ust.1 a RODO) ÔÇô je┼╝eli wykorzystanie danych osobowych klient├│w nie jest konieczne do wykonywania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych, realizacji obowi─ůzku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Dzia┼éalno┼Ťci, Dzia┼éalno┼Ť─ç mo┼╝e uzyska─ç od klient├│w zgody na okre┼Ťlone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Komu mog─ů zosta─ç przekazane dane osobowe?

Dzia┼éalno┼Ť─ç przekazuje dane osobowe klient├│w nast─Öpuj─ůcym kategoriom podmiot├│w:

 1. biurom rachunkowym i ksi─Ögowym wsp├│┼épracuj─ůcym z Dzia┼éalno┼Ťci─ů,
 2. doradc─ů prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym na rzecz Dzia┼éalno┼Ťci us┼éugi doradcze i konsultingowe,
 3. podmiotom wspieraj─ůcym wypraw─Ö: przewo┼║nikom, w tym liniom lotniczym, hotelom, agencjom wsp├│┼épracuj─ůcym z Dzia┼éalno┼Ťci─ů przy organizacji wyprawy.
 4. upowa┼╝nionym wsp├│┼épracownikom Dzia┼éalno┼Ťci.
 5. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty wsp├│┼épracuj─ůce przy realizacji zawartych z U┼╝ytkownikami um├│w, mog─ůce by─ç w tym zakresie odr─Öbnymi administratorami danych,
 6. podmioty w zakresie realizacji proces├│w p┼éatno┼Ťci dost─Öpnych w Serwisie ÔÇô operatorzy p┼éatno┼Ťci, mog─ůcy by─ç w tym zakresie odr─Öbnymi administratorami danych,
 7. dostawcy us┼éug zaopatruj─ůcy Administratora w rozwi─ůzania techniczne i organizacyjne, w szczeg├│lno┼Ťci podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
 8. w┼éa┼Ťciwe organy pa┼ästwa, w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

Jak d┼éugo dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane?

Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres 10 lat od zako┼äczenia ostatniej umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych zawartej z klientem.

Jakie s─ů prawa zleceniobiorc├│w w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Ka┼╝dy klient ma prawo dost─Öpu do:

 1. dost─Öpu do tre┼Ťci danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usuni─Öcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, je┼Ťli dane s─ů przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Dzia┼éalno┼Ť─ç przeka┼╝e te dane podmiotowi danych na w┼éa┼Ťciwym no┼Ťniku lub prze┼Ťle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie.

Dost─Öp do danych mo┼╝liwy jest w siedzibie Dzia┼éalno┼Ťci. Ponadto, Dzia┼éalno┼Ť─ç udost─Öpnia adres kontakt@holacuba.pl, za pomoc─ů kt├│rego mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö w sprawie danych osobowych. Zakres ka┼╝dego z powy┼╝szych praw oraz sytuacje, w kt├│rych mo┼╝na z nich skorzysta─ç wynikaj─ů z przepis├│w prawa. To, z kt├│rego uprawnienia zleceniobiorca mo┼╝e skorzysta─ç, zale┼╝e─ç b─Ödzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wniesienia skargi w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ka┼╝dy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt├│rym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Dzia┼éalno┼Ť─ç b─Ödzie przekazywa┼éa dane osobowe poza obszar EOG?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie zamierza przekazywa─ç danych osobowych klient├│w poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych klient├│w jest niezb─Ödne do zawarcia umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych.

Czy podejmowane s─ů zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informacja o danych osobowych dla os├│b korzystaj─ůcych z formularza kontaktowego Dzia┼éalno┼Ťci Barbara Stawarz-Garc├şa

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych os├│b korzystaj─ůcych z formularza kontaktowego jest Barbara Stawarz-Garc├şa zwana dalej ÔÇŁDzia┼éalno┼Ťci─ůÔÇŁ z w Warszawie, przy ul. Jana Paw┼éa Woronicza 31/174, 02-640, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizator├│w turystyki przedsi─Öbiorc├│w u┼éatwiaj─ůcych nabywanie powi─ůzanych us┼éug turystycznych prowadzonym przez Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckiego pod numerem 10970.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak mo┼╝na si─Ö z nim skontaktowa─ç?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-Garc├şa, adres korespondencyjny jak dla Dzia┼éalno┼Ťci, adres e-mail: kontakt@holacuba.pl, telefon: 663039070

Jakie s─ů cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla kt├│rych Dzia┼éalno┼Ť─ç przetwarza dane osobowe jest wysy┼éanie odpowiedzi na wiadomo┼Ťci z formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest zgoda os├│b korzystaj─ůcych z formularza kontaktowego (art.6 ust.1 a RODO).

Komu mog─ů zosta─ç przekazane dane osobowe?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie przekazuje danych osobowych os├│b korzystaj─ůcych z formularza kontaktowego innym podmiotom. Dost─Öp do danych maj─ů jedynie upowa┼╝nieni do tego pracownicy i wsp├│┼épracownicy Dzia┼éalno┼Ťci.

Jak d┼éugo dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane?

Dane osobowe s─ů przetwarzane do czasu zako┼äczenia korespondencji z osob─ů, kt├│ra skorzysta┼éa z formularza kontaktowego Dzia┼éalno┼Ťci, za┼Ť je┼Ťli zostanie podpisana umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug turystycznych dane osobowe s─ů przetwarzane w czasie trwania umowy i w ci─ůgu 5 lat od jej zako┼äczenia lub wyga┼Ťni─Öcia.

Jakie s─ů prawa os├│b korzystaj─ůcych z formularza w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ka┼╝dy osoba korzystaj─ůca z formularza kontaktowego ma prawo dost─Öpu do:

 1. dost─Öpu do tre┼Ťci danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usuni─Öcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, je┼Ťli dane s─ů przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Dzia┼éalno┼Ť─ç przeka┼╝e te dane podmiotowi danych na w┼éa┼Ťciwym no┼Ťniku lub prze┼Ťle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie.

Dost─Öp do danych mo┼╝liwy jest w siedzibie Dzia┼éalno┼Ťci. Ponadto, Dzia┼éalno┼Ť─ç udost─Öpnia adres kontakt@holacuba.pl za pomoc─ů kt├│rego mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö w sprawie danych osobowych. Zakres ka┼╝dego z powy┼╝szych praw oraz sytuacje, w kt├│rych mo┼╝na z nich skorzysta─ç wynikaj─ů z przepis├│w prawa. To, z kt├│rego uprawnienia osoba ┬ákorzystaj─ůca z formularza kontaktowego mo┼╝e skorzysta─ç, zale┼╝e─ç b─Ödzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wniesienia skargi w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ka┼╝da osoba korzystaj─ůca z formularza kontaktowego ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt├│rym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Dzia┼éalno┼Ť─ç b─Ödzie przekazywa┼éa dane osobowe poza obszar EOG?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie zamierza przekazywa─ç danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podejmowane s─ů zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informacja o danych osobowych dla os├│b subskrybuj─ůcych newsletter Dzia┼éalno┼Ťci Barbara Stawarz-Garc├şa.

 

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych os├│b korzystaj─ůcych z formularza kontaktowego jest Barbara Stawarz-Garc├şa zwana dalej ÔÇŁDzia┼éalno┼Ťci─ůÔÇŁ z w Warszawie, przy ul. Jana Paw┼éa Woronicza 31/174, 02-640, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizator├│w turystyki przedsi─Öbiorc├│w u┼éatwiaj─ůcych nabywanie powi─ůzanych us┼éug turystycznych prowadzonym przez Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckiego pod numerem 10970.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak mo┼╝na si─Ö z nim skontaktowa─ç?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-Garc├şa, adres korespondencyjny jak dla Dzia┼éalno┼Ťci, adres e-mail: kontakt@holacuba.pl, telefon: 663039070

Jakie s─ů cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla kt├│rych Dzia┼éalno┼Ť─ç przetwarza dane osobowe jest przesy┼éanie newslettera wydawanego przez Dzia┼éalno┼Ť─ç.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest zgoda os├│b subskrybuj─ůcych newsletter (art.6 ust.1 a RODO) ÔÇô udzielana poprzez stron─Ö www Dzia┼éalno┼Ťci;

Komu mog─ů zosta─ç przekazane dane osobowe?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie b─Ödzie przekazywa─ç danych os├│b subskrybuj─ůcych newsletter ┼╝adnym podmiotom poza upowa┼╝nionymi pracownikami i wsp├│┼épracownikami Dzia┼éalno┼Ťci.

Jak d┼éugo dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane?

Dane osobowe os├│b subskrybuj─ůcych newsletter s─ů przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania.

Jakie s─ů prawa os├│b subskrybuj─ůcych newsletter w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ka┼╝da osoba subskrybuj─ůca newsletter ma prawo dost─Öpu do:

 1. dost─Öpu do tre┼Ťci danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usuni─Öcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, je┼Ťli dane s─ů przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Dzia┼éalno┼Ť─ç przeka┼╝e te dane podmiotowi danych na w┼éa┼Ťciwym no┼Ťniku lub prze┼Ťle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie ÔÇô w przypadku, gdy zgoda by┼éa udzielona przez zleceniobiorc─Ö.

Dost─Öp do danych mo┼╝liwy jest w siedzibie Dzia┼éalno┼Ťci. Ponadto,┬á Dzia┼éalno┼Ť─ç udost─Öpnia adres e-mail kontakt@holacuba.pl, za pomoc─ů kt├│rego mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö w sprawie danych osobowych. Zakres ka┼╝dego z powy┼╝szych praw oraz sytuacje, w kt├│rych mo┼╝na z nich skorzysta─ç wynikaj─ů z przepis├│w prawa. To, z kt├│rego uprawnienia zleceniobiorca mo┼╝e skorzysta─ç, zale┼╝e─ç b─Ödzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wniesienia skargi w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ka┼╝da osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt├│rym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Dzia┼éalno┼Ť─ç b─Ödzie przekazywa┼éa dane osobowe poza obszar EOG?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie b─Ödzie przekazywa┼éa danych osobowych os├│b subskrybuj─ůcych newsletter poza obszar EOG.

Czy podejmowane s─ů zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Dzia┼éalno┼Ť─ç nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog─ů by─ç odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika, a nast─Öpnie uzyskuje dost─Öp do informacji w nich zawartych w celach:
A. tworzenia statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;
B. marketingowych (remarketing)
C. okre┼Ťlania profilu U┼╝ytkownika w celu wy┼Ťwietlania mu dopasowanych materia┼é├│w w sieciach reklamowych, w szczeg├│lno┼Ťci sieci Google,
D. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç takiej konfiguracji przegl─ůdarki internetowej przez U┼╝ytkownika, kt├│ra uniemo┼╝liwia przechowywanie plik├│w cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez U┼╝ytkownika mo┼╝e by─ç utrudnione.
4. Pliki cookies mog─ů by─ç przez U┼╝ytkownika usuni─Öte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przegl─ůdarki internetowej, programy s┼éu┼╝─ůce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz─Ödzi dost─Öpnych w ramach systemu operacyjnego, z kt├│rego korzysta U┼╝ytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone s─ů informacje o sposobach usuni─Öcia cookies w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych:

 • ┬áFirefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL