Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU holacuba.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ┬áNiniejszy regulamin (dalej jako ÔÇ×RegulaminÔÇŁ) okre┼Ťla zasady korzystania serwisu dost─Öpnego pod adresem holacuba.pl (dalej jako ÔÇ×SerwisÔÇŁ).
 2. Administratorem Serwisu jest Barbara Stawarz-Garcia prowadz─ůca/y jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů Barbara Stawarz-Garcia z siedzib─ů w Warszawa pod adresem ul. Jana Paw┼éa Woronicza 31 m. 174, 02-640 Warszawa, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP 5532343789 oraz REGON 146955065, wpisana do rejestru organizator├│w turystyki przedsi─Öbiorc├│w u┼éatwiaj─ůcych nabywanie powi─ůzanych us┼éug turystycznych prowadzonym przez Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckie pod numerem 10970, adres e-mail: kontakt@holacuba.pl, tel.: +48┬á663039070 (dalej jako ÔÇ×Administrator“). Nazwa organu prowadz─ůcego rejestr, do kt├│rego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.┬á
 3. Regulamin okre┼Ťla prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkownik├│w, w tym zar├│wno os├│b dokonuj─ůcych Rezerwacji, jak i podejmuj─ůcych inne dzia┼éania w Serwisie.
 4. Regulamin opracowany zosta┼é w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem:

a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p├│┼║n. zm.);

b. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powi─ůzanych us┼éugach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z p├│┼║n. zm.);

c. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z p├│┼║n. zm.);┬á

d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p├│┼║n. zm.);

e. Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p├│┼║n. zm.);

f. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).┬á

5. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Serwisu, zobowi─ůzany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunk├│w jest r├│wnoznaczna ze zgod─ů na zawarcie umowy z Administratorem o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

6. Pozosta┼ée terminy u┼╝yte w Regulaminie oznaczaj─ů:

 1. a. U┼╝ytkownik ÔÇô osoba korzystaj─ůca z Serwisu ÔÇô osoba fizyczna, kt├│ra posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, z nadanymi prawami do czynno┼Ťci prawnych przez Ustaw─Ö, korzystaj─ůca z Serwisu. U┼╝ytkownikiem Serwisu mo┼╝e by─ç tak┼╝e osoba, kt├│ra nie posiada pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, za zgod─ů opiekuna prawnego.
 2. b. Ustawa ÔÇô ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powi─ůzanych us┼éugach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z p├│┼║n. zm.).
 3. c. Ustawa o Prawach Konsumenta ÔÇô z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z p├│┼║n. zm.).
 4. d. Ustawa o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů ÔÇô ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p├│┼║n. zm.);
 5. e. Kodeks Cywilny ÔÇô ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ÔÇô Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p├│┼║n. zm.).
 6. f. Umowa ÔÇô umowa o udzia┼é w Imprezie Turystycznej jako ca┼éo┼Ťci lub je┼╝eli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odr─Öbnych um├│w, wszystkie umowy obejmuj─ůce poszczeg├│lne us┼éugi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej, zawierana pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Administratorem za po┼Ťrednictwem Serwisu na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
 7. g. Podr├│┼╝ny (Uczestnik) ÔÇô ka┼╝dy, kto chce zawrze─ç umow─Ö lub jest uprawniony do podr├│┼╝owania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 8. h. Impreza (Impreza Turystyczna) ÔÇô po┼é─ůczenie co najmniej dw├│ch r├│┼╝nych rodzaj├│w us┼éug turystycznych na potrzeby tej samej podr├│┼╝y lub wakacji, spe┼éniaj─ůce warunki, o kt├│rych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
 9. i. Warunki Uczestnictwa ÔÇô Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Administratora.
 10. j. System Rezerwacji ÔÇô internetowy system rezerwacji Imprez udost─Öpniony U┼╝ytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (02-886) przy ul. Ryba┼ét├│w 12/40, zarejestrowan─ů w rejestrze przedsi─Öbiorc├│w prowadzonym przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 11. k. Rezerwacja ÔÇô z┼éo┼╝enie zam├│wienia na udzia┼é w Imprezie Turystycznej dost─Öpnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem si─Ö oraz akceptacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, Warunk├│w Uczestnictwa oraz Polityki prywatno┼Ťci.
 12. l. P┼éatno┼Ť─ç ÔÇô op┼éata za wszystkie us┼éugi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej wskazane przez U┼╝ytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 13. m. Formularz Kontaktowy ÔÇô elektroniczna ┼Ťcie┼╝ka kontaktu z Administratorem w celu z┼éo┼╝enia zapytania.
 14. n. Funkcjonalno┼Ťci Serwisu ÔÇô rodzaje i zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w Serwisie.
 15. o. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug Funkcjonalno┼Ťci Serwisu ÔÇô umowa zawierana pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalno┼Ťci Serwisu.
 1. 7. Aktualne opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 ┬ž 1 Kodeksu Cywilnego, lecz s─ů zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 2. 8. Dane zawarte w opisie Imprez maj─ů charakter informacyjny i mog─ů ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem okre┼Ťlonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podr├│┼╝nego o zmianie.
 1. II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. 1. Poprzez Serwis U┼╝ytkownikom oferowany jest dost─Öp do Us┼éug oraz mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z zawarto┼Ťci Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. 2. Za dzie┼ä zawarcia Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug Funkcjonalno┼Ťci Serwisu uznaje si─Ö dzie┼ä, w kt├│rym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.┬á
 3. 3. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug Funkcjonalno┼Ťci Serwisu zostaje zawarta na czas nieokre┼Ťlony. U┼╝ytkownik, na zasadach okre┼Ťlonych w Ustawie o Prawach Konsumenta mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug Funkcjonalno┼Ťci Serwisu bez podania przyczyny, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na w terminie 14 (s┼éownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia ÔÇô zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia na adres siedziby b─ůd┼║ na adres e-mail Administratora, okre┼Ťlony w ust. 1 powy┼╝ej przed jego up┼éywem. W przypadku odst─ůpienia od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug Funkcjonalno┼Ťci Serwisu przez U┼╝ytkownika na zasadach okre┼Ťlonych powy┼╝ej, w/w umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.
 4. 4. W Serwisie ┼Ťwiadczone s─ů Us┼éugi umo┼╝liwiaj─ůce dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 5. 5. Administrator umo┼╝liwia U┼╝ytkownikowi za po┼Ťrednictwem Serwisu m.in:
  1. a. zapoznanie si─Ö z Warunkami Uczestnictwa;
  2. b. zapoznanie si─Ö z Regulaminem Serwisu;
  3. c. zapoznanie si─Ö z Polityk─ů Prywatno┼Ťci;
  4. d. zapoznanie si─Ö z opisami Imprez Turystycznych;
  5. e. przej┼Ťcie do Systemu Rezerwacji;
  6. f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  7. g. przes┼éanie wiadomo┼Ťci/zapytania do Administratora za po┼Ťrednictwem Formularza Kontaktowego;
  8. 6. System Rezerwacji pozwala U┼╝ytkownikowi m.in. na:
  9. a. dokonanie Rezerwacji na okre┼Ťlone us┼éugi turystyczne dost─Öpne w ramach Imprezy wraz z wprowadzeniem danych Uczestnik├│w;
  10. b. zapoznanie si─Ö z Warunkami Uczestnictwa;
  11. c. zapoznanie si─Ö z Regulaminem Serwisu;
  12. d. zapoznanie si─Ö z Polityk─ů Prywatno┼Ťci;
  13. e. dokonanie P┼éatno┼Ťci.
  14. 7. Administrator umo┼╝liwia U┼╝ytkownikowi otrzymywanie informacji przy u┼╝yciu urz─ůdze┼ä ko┼äcowych (takich jak telefony kom├│rkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych system├│w wywo┼éuj─ůcych o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikat├│w marketingowych dotycz─ůcych us┼éug i produkt├│w Administratora na podany przez U┼╝ytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umo┼╝liwia U┼╝ytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotycz─ůcych towar├│w lub us┼éug oferowanych przez Administratora na wskazany przez U┼╝ytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powy┼╝ej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
  15. 8. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym momencie zrezygnowa─ç z otrzymywania informacji, o kt├│rych mowa w ust. 7 powy┼╝ej poprzez:
  16. a. klikni─Öcie odpowiedniego odno┼Ťnika w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci e-mail;
  17. b. przes┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres Administratora z ┼╝─ůdaniem zaprzestania wysy┼éania okre┼Ťlonych informacji;
  18. c. przes┼éanie wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem Formularza Kontaktowego dost─Öpnego w Serwisie.
  1. III. REZERWACJE
  1. 1. W celu dokonania Rezerwacji U┼╝ytkownik wybiera opcj─Ö ÔÇ×Zapisz si─ÖÔÇŁ dost─Öpn─ů w opisie Imprezy Turystycznej. Nast─Öpnie za po┼Ťrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imi─Ö i nazwisko, dat─Ö urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwuj─ůcej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozosta┼éych Uczestnik├│w, dla kt├│rych dokonuje Rezerwacji Imprezy.
  2. 2. Warunkiem niezb─Ödnym do za┼éo┼╝enia Rezerwacji, jest uko┼äczenie przez U┼╝ytkownika 18 (s┼éownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych.
  3. 3. Mo┼╝liwo┼Ť─ç Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie kt├│rych opcja ÔÇ×Zapisz si─ÖÔÇŁ jest aktywna. W razie w─ůtpliwo┼Ťci co do dost─Öpno┼Ťci Imprezy Turystycznej U┼╝ytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
  4. 4. Rezerwacja nast─Öpuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, ┼╝e zapozna┼é si─Ö niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityk─ů prywatno┼Ťci. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki podania nieprawdziwych lub niepe┼énych informacji przez Uczestnika.
  5. 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wp┼éaty ceny Imprezy Turystycznej (cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci) akceptuje warunki Umowy. Szczeg├│┼éowe warunki zawarcia Umowy w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůce p┼éatno┼Ťci, praw i obowi─ůzk├│w Uczestnik├│w, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu okre┼Ťlone s─ů w Warunkach Uczestnictwa.
  6. 6. Warunki i sposoby p┼éatno┼Ťci s─ů dost─Öpne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomo┼Ťci e-mail od Administratora.┬á
  7. 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie s─ů cenami brutto i zawieraj─ů podatek VAT.
  8. 8. Rozliczenia p┼éatno┼Ťci za Imprez─Ö Turystyczn─ů e-przelewem, kart─ů kredytow─ů, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane s─ů za po┼Ťrednictwem iMoje. Przedmiotowe us┼éugi ┼Ťwiadczy ING Bank ┼Ül─ůski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w w S─ůdzie Rejonowym Katowice ÔÇô Wsch├│d Wydzia┼é VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000005459, kapita┼é zak┼éadowy w kwocie 130.100.000,00 z┼é op┼éacony w ca┼éo┼Ťci, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Wi─Öcej informacji znajduje si─Ö na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.

IV. ZASTRZE┼╗ENIA PRAWNE

  1. 1. Wszelkie informacje, dane i materia┼éy udost─Öpniane w ramach Serwisu s─ů chronione prawami autorskimi, prawami do znak├│w towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
  2. 2. Korzystanie z Serwisu przez U┼╝ytkownik├│w mo┼╝e nast─Öpowa─ç wy┼é─ůcznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania u┼╝ywania jakichkolwiek zautomatyzowanych system├│w lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do cel├│w komercyjnych (tzw. ÔÇ×screen scrapingÔÇŁ), a tak┼╝e udost─Öpniania lub obs┼éugiwania ┼é─ůczy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
  3. 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupowa┼╝nionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podj─Öcia wszelkich niezb─Ödnych dzia┼éa┼ä, w tym wyst─ůpienia na drog─Ö s─ůdow─ů. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materia┼é├│w Administratora wezwie U┼╝ytkownika do usuni─Öcia skutk├│w narusze┼ä na koszt U┼╝ytkownika. W przypadku niedostosowania si─Ö u┼╝ytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (s┼éownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez U┼╝ytkownika wezwania, Administrator mo┼╝e wobec niego kierowa─ç roszczenia z tytu┼éu naruszania praw do informacji, danych i materia┼é├│w.
  4. 4. Mimo do┼éo┼╝enia wszelkich mo┼╝liwych stara┼ä Administrator nie daje gwarancji, ┼╝e informacje o Imprezie Turystycznej oraz ceny wskazane w Serwisie s─ů wolne od uchybie┼ä i b┼é─Öd├│w, kt├│re nie mog─ů by─ç jednak podstaw─ů roszcze┼ä.
  5. 5. W celu prawid┼éowego dzia┼éania Funkcjonalno┼Ťci Serwisu istnieje prawdopodobie┼ästwo zamieszczania odwo┼éa┼ä hipertekstowych do zasob├│w internetowych nale┼╝─ůcych do podmiot├│w trzecich. W takim przypadku U┼╝ytkownik powinien zapozna─ç si─Ö z ograniczeniami prawnymi maj─ůcymi zastosowanie dla tych zasob├│w.

V. ODST─äPIENIE OD UMOWY

  1. 1. Warunki umo┼╝lwiaj─ůce Podr├│┼╝nemu odst─ůpienie od Umowy zawartej za po┼Ťrednictwem Serwisu oraz procedura odst─ůpienia nast─Öpuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
  2. 2. Prawo odst─ůpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12) nie przys┼éuguje Uczestnikowi.┬á

VI. REKLAMACJE

  1. 1. Administrator podejmuje dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego dzia┼éania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi─ůzuje si─Ö usun─ů─ç w rozs─ůdnym terminie wszelkie nieprawid┼éowo┼Ťci zg┼éoszone przez U┼╝ytkownik├│w.
  2. 2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie powiadomi─ç Administratora o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach w funkcjonowaniu Serwisu.
  3. 3. Nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzane z funkcjonowaniem Serwisu mo┼╝e zg┼éasza─ç pisemnie na adres: ul. Jana Paw┼éa Woronicza 31 m. 174, 02-640 Warszawa lub mailowo pod adresem kontakt@holacuba.pl.
  4. 4. W reklamacji U┼╝ytkownik powinien poda─ç swoje imi─Ö i nazwisko, adres do e-mail korespondencji w przypadku z┼éo┼╝enia pisemnej reklamacji, rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  5. 5. O rozstrzygni─Öciu reklamacji U┼╝ytkownik zostanie poinformowany drog─ů elektroniczn─ů na wskazany w ust. 1 powy┼╝ej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia z┼éo┼╝enia przedmiotowej reklamacji.┬á
  6. 6. W przypadku zaistnienia sporu pomi─Ödzy Administratorem a U┼╝ytkownikiem co do zasadno┼Ťci odmowy uwzgl─Ödnienia reklamacji, U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. U┼╝ytkownik mo┼╝e skorzysta─ç z mediacji lub te┼╝ polubownego s─ůdownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed kt├│r─ů b─Ödzie toczy┼éo si─Ö post─Öpowanie, odpowiedniego formularza ÔÇô wniosku o mediacj─Ö lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s─ůdem polubownym. Lista przyk┼éadowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dost─Öpna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).┬á
  7. 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy nale┼╝y zg┼éasza─ç zgodnie z postanowieniami Warunk├│w Uczestnictwa.

VII. WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
NA RZECZ U┼╗YTKOWNIKA

  1. 1. Realizacja Funkcjonalno┼Ťci Serwisu mo┼╝e zosta─ç wstrzymana lub ca┼ékowicie zako┼äczona, je┼╝eli Administrator stwierdzi, i┼╝:
  1. a. U┼╝ytkownik ┼éamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyja┼Ťnienia sprawy realizacja Funkcjonalno┼Ťci Serwisu mo┼╝e zosta─ç wstrzymana;
  2. b. U┼╝ytkownik ┼Ťwiadomie lub nie┼Ťwiadomie podejmuje dzia┼éania, kt├│re powoduj─ů ingerowanie w struktury Serwisu, do kt├│rych ten U┼╝ytkownik nie ma dost─Öpu, b─ůd┼║ te┼╝ dzia┼éaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez wzgl─Ödu na spos├│b i techniki powy┼╝szych niedozwolonych dzia┼éa┼ä;
  3. c. U┼╝ytkownik podejmuje dzia┼éania, kt├│re w inny spos├│b zostan─ů uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczeg├│lno┼Ťci, gdy:
  • ÔŚĆ dane podane przez U┼╝ytkownika zawieraj─ů wyra┼╝enie powszechnie uznane za obra┼║liwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • ÔŚĆ U┼╝ytkownik u┼╝ywa wulgaryzm├│w lub tre┼Ťci pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowi─ůcych naruszenie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa lub dobrych obyczaj├│w na funkcjonuj─ůcym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
  • ÔŚĆ Serwis wykorzystywany jest do cel├│w niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkod─Ö Administratora lub os├│b trzecich;
  • ÔŚĆ Serwis jest wykorzystywany przez U┼╝ytkownika niezgodnie z obowi─ůzuj─ůcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyj─Ötymi dla korzystania z sieci Internet.
  1. 2. U┼╝ytkownik, na rzecz kt├│rego realizacja Funkcjonalno┼Ťci Serwisu zosta┼éa wstrzymana lub zako┼äczona przez Administratora, nie mo┼╝e ponownie skorzysta─ç z Funkcjonalno┼Ťci Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora. U┼╝ytkownik traci r├│wnie┼╝ prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilej├│w i┬áewentualnych promocji dost─Öpnych dla nowych U┼╝ytkownik├│w Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1. Regulamin jest dost─Öpny na stronie internetowej Serwisu.
  2. 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane b─Öd─ů przez Administratora poprzez opublikowanie nowej tre┼Ťci Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Um├│w zawartych przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie nowych zapis├│w, zastosowanie maj─ů zapisy Regulaminu obowi─ůzuj─ůce w momencie zawarcia danej Umowy.
  3. 3. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. 4. Regulamin obowi─ůzuje od dnia 12-07-2022.